Hướng dẫn các bước tạo tài khoản Magic Option:

Bước 1: Truy cập điền đầy đủ, chính xác thông tin và nhấn Sign up để đăng ký:

  • USERNAME: Tên đăng nhập
  • EMAIL ADDRESS: Địa chỉ email của bạn
  • PASSWORD: Mật khẩu đăng nhập
  • PASSWORD CONFIRM: Nhập lại mật khẩu
  • REF: User người giới thiệu(để nguyên)
  • Nhấn Sign up để tiến hành đăng ký

Bước 2: Kích hoạt tài khoản

  • Sau khi nhấn Sign up, Magic Option sẽ gửi link kích hoạt trong email.
  • Truy cập vào Hộp thư đến trong email và nhấn và CONFRIM để kích hoạt tài khoản.

Hoàn thành bước này là đăng ký thành công tài khoản Magic Option.

Nếu vẫn chưa đăng ký được hãy xem video hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tài khoản Magic Option tại đây nhé:

Xem thêm: Hướng dẫn xác minh tài khoản Magic Option