Cảnh báo

Hiện tại Magic Option đang có 2 hiệu bất thường sau đây:

1. Không cho nhà đầu tư rút gốc: Điều này trái ngược hoàn toàn với cơ chế của sàn Binary Option

2. Tung ra đồng coin list sàn rác: Hiện tại Magic Option vừa tung ra đồng MSB và thông báo là list sàn Vindax.com (sàn này bị Facebook chặn, mọi người có thể kiểm tra bằng cách copy link sàn này đăng lên Facebook sẽ không được). Bài học từ Lion Group với đồng FXT từ 1$ giờ tụt chỉ còn 0.15$ nên mọi người đừng ai ôm đồng này nhé.

Do đó, khuyến cáo mọi người không nên đầu tư thêm tiền vào sàn Magic Option.