Để xác minh tài khoản raidenbo hay còn gọi là KYC tài khoản Magic Option